Papildomos buhalterinės apskaitos paslaugos (užsakovui  pageidaujant):

 • Tipinės darbo sutarties sudarymas, tipinių raštų, įsakymų, susijusių su darbuotojo priėmimu-atleidimu parengimas;

 • Darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiai;

 • Atsiskaitymo lapeliai darbuotojams;

 • Avanso apyskaitų spausdinimas;

 • Vienetinė/kiekinė atsargų apskaita;

 • Apskaitos bei finansinės atskaitomybės taisymas už laikotarpį iki sutarties pasirašymo;

 • Tarpinės finansinės atskaitomybės parengimas;

 • Mokėjimo pavedimų atlikimas;

 • Vidinių finansinių ataskaitų rengimas:

– kreditoriai/debitoriai;
– pelno/nuostolio ataskaita;
– realizacijos išklotinė;
– sandėlio likučių išklotinė;
– aplinkos teršimo ataskaita;

 • Paraiškų (bankams, draudimui ir pan.) pildymas;

 • Ataskaitų įmonės vadovui parengimas;

Priminimų kreditoriams spausdinimas.

Finansinė apskaita

Finansinė apskaita – tai viena iš apskaitos rūšių, apimanti ūkinių-finansinių operacijų fiksavimą, analizę ir šios informacijos pateikimą suinteresuotiems išoriniams vartotojams, kuriuos domina tik bendrieji veiklos rezultatai bei veiklos perspektyvos.

Apskaičiuojame ir analizuojame finansinius rodiklius ir koeficientus tiek už praėjusius laikotarpius, tiek ir prognozuojamos jų vertės. Šie skaičiavimai bei analizė padės Jums giliau ir išsamiau pažvelgti į savo verslo finansinę būklę. Kiekvieną mėnesį gausite ne tik atnaujintą informaciją apie rodiklių dinamiką, tačiau ir išsamius paaiškinimus, perspėjimus apie neigiamas vienų ar kitų rodiklių tendencijas, potencialius rizikos faktorius, finansinės būklės įvertinimą bei palyginimą su bendromis Jūsų verslo šakos tendencijomis, rekomendacijas dėl veiksmų įtakojančių finansinių rodiklių būklę.

Remiantis Jūsų apskaitos duomenimis ir papildomai teikiama informacija apie įmonės ateities planus, sudarysime ir nuolatos arba pagal poreikį atnaujinsime pajamų ir išlaidų biudžetus, kurie leis užtikrinti griežtą išlaidų kontrolę, nustatyti įmonės darbuotojams keliamus pajamų tikslus bei taps pagrindu pinigų srautams planuoti.

Ši paslauga klientams leis efektyviai kontroliuoti įmonės finansinę būklę, laiku identifikuoti potencialias finansines problemas ar galimybes, ir tuo pačiu sutaupyti įmonės vadovo darbo laiką bei įmonės lėšas, kurios būtų skirtos finansų analitiko samdymui.

Apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas

Jeigu Jūsų įmonėje kurį laiką nebuvo tvarkoma buhalterinė apskaita ir atrodo, kad jau beviltiška yra visa tai sutvarkyti už praėjusius laikotarpius, kreipkitės į UAB „Your accounting“. Mūsų patyrę finansininkai ir buhalteriai sutvarkys Jūsų įmonės apleistą apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, užregistruos ūkines operacijas į reikiamus buhalterinės apskaitos registrus, perskaičiuos mokesčius, su mažiausiais nuostoliais ištaisys padarytas apskaitos klaidas, parengs ir pateiks visas reikalingas ataskaitas bei deklaracijas valstybinėms institucijoms.

Deklaracijų pildymasPaslaugos

Deklaracijų pildymas nuo 8 eur

Mūsų įmonės biure arba pas klientą pildome metines gyventojų pajamų bei gyventojo (šeimos) turto deklaracijas. Galime atvykti į Jūsų įmonę ir užpildyti darbuotojams deklaracijas patogiu jiems laiku ir patogioje vietoje.

 • Užpildome metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją;

 • Užpildome metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją;

Užpildome prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal LR labdaros paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą.

Konsultacijos

Konsultacijos teikiamos žodžiu, raštu (telefonu, elektroniniu paštu arba klientui atvykus į mūsų biurą). Mes turime didelę patirtį ir galime padėti išspręsti iškilusius klausimus.

 • Konsultuojame apskaitos vedimo klausimais pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus;

 • Konsultuojame ir informuojame apie naujus reikalavimus bei įstatymus dėl apskaitos dokumentų pildymo;

 • Konsultuojame ir teikiame pasiūlymus kaip teisingai ištaisyti pastebėtas klaidas ir netikslumus.

 • Konsultuojame specialių apskaitos dokumentų naudojimo tvarkos klausimais:

– įmonės veiklos ekonominių rodiklių įvertinimas;
– mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas;
– apskaitos, mokesčių, veiklos išlaidų optimizavimo;
– apskaitos valdymas ir kiti finansiniai klausimai.

 • Konsultuojame įvairiais kitais apskaitos klausimais;

 • Konsultuojame vidaus kontrolės klausimais;

 • Konsultuojame mokesčių klausimais, susijusiais su pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir kitais mokesčiais.

Konsultuojame, kaip pasinaudoti mokesčių lengvatomis, sumažinti įmonės ar įmonių grupės mokesčių naštą.

Pagrindinės buhalterinės apskaitos paslaugos:

 • Pirminių dokumentų apdorojimas;

 • Pirkimų sąskaitų registravimas;

 • Pardavimų sąskaitų registravimas

 • Kasos dokumentų registravimas;

 • Ilgalaikio turto apskaita;

 • Avanso apyskaitų registravimas;

 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;

 • Pažymos darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;

 • Banko dokumentų registravimas;

 • Kiekinė (suminė) sandėlio apskaita;

 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas;

 • Nuomos, autorinių sutarčių rengimas;

 • Komandiruočių apskaita;

 • Finansinės atskaitomybės ir mokesčių ataskaitų ruošimas;

 • Deklaracijos mokesčių inspekcijai;

 • Deklaracijos Sodrai;

 • Ataskaitos Statistikos departamentui;

 • Dokumentų pristatymas VMI, VSDFV bei Statistikos departamentui;

 • Konsultacijų teikimas apskaitos ir mokesčių, susijusių su kliento veikla, klausimais;

Atstovavimas patikrinimų metu.

Suteikiamų buhalterinės apskaitos paslaugų kaina nustatoma kiekvienu atveju individualiai. atsižvelgiant į veiklos pobūdį, apskaitos dokumentų kiekį, darbuotojų skaičių bei kitus įmonės ypatumus. Kaina už teikiamas paslaugas yra lanksti ir gali būti:

1. Fiksuota – nustatoma abipusiu šalių susitarimu.
2. Kintama – įvertinama, atsižvelgiant į pirminių dokumentų bei atliktų operacijų kiekį per mėnesį.

Apleistos apskaitos tvarkymo kainos kiekvienu atveju yra aptariamos derybų keliu. Dėl apleistos apskaitos tvarkymo kainos prašome susisiekti su mumis ir mes aptarę su Jumis apleistos apskaitos paslaugos teikimo ypatumus, rasime visada tinkamiausią variantą abiems pusėms.

Audito kaina yra  nustatoma įvertinus audito darbų apimtį.
Metinių gyventojų pajamų mokesčio bei metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų pildymas nuo 8 Eur (be PVM).

Konsultacijų kaina, nagrinėjant atskirus apskaitos bei mokesčių klausimus, priklauso nuo pateikto klausimo sudėtingumo.