Įmonės pavadinimas Your accounting (liet. Jūsų buhalterinė apskaita) atskleidžia mūsų įmonės veiklą ir jos pobūdį. UAB „Your accounting“ specializuojasi apskaitos, finansų valdymo ir konsultacijų teikimo srityse. Visa įmonės apskaita kompiuterizuota, tam naudojama šiuolaikinė moderni buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programa Finvalda MAXI.
Mūsų įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys darbo patirtį įvairiose srityse. Didelis dėmesys yra skiriamas bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui. Bendrovės darbuotojai nuolat siunčiami į specializuotus kursus ir organizuojamus seminarus, kur jie įgyja teorines ir praktines žinias, kurias pritaiko savo darbe.
Pagrindiniai mūsų darbo principai – profesionalios, kokybiškos, efektyvios ir laiku atliekamos paslaugos. UAB „Your accounting“ griežtai laikosi duomenų saugumo, konfedencialumo, buhalterinės etikos ir atsakomybės principų. Mūsų klientai – pradedantys savo verslą ir jau sėkmingai jį vystantys Lietuvos bei užsienio šalių fiziniai ir juridiniai asmenys.
Visi klientai mums yra labai svarbūs: ar tai būtų individualus verslininkas, ar smulki, ar vidutinė įmonė. Kiekvienam klientui mes galime pasiūlyti labiausiai tinkamą paslaugą ir  optimaliausią sprendimą, į iškilusias problemas reaguojame greitai ir atsakingai, laikantis aukščiausių profesinių standartų ir nustatant konkurencingą bei prieinamą kainą. Pagal pasirašytą sutartį, UAB „Your accounting“ įsipareigoja paslaugas teikti kvalifikuotai, veikti sąžiningai ir protingai, rūpintis klientų interesais, vadovautis LR įstatymais, verslo apskaitos standartais, tarptautiniais apskaitos standartais bei kitais galiojančiais teisės aktais. Mes atsakome už savo darbo kokybę ir įsipareigojame atlyginti kliento nuostolius, atsiradus dėl mūsų netinkamo prievolių vykdymo ar nevykdymo. Gerbdama savo klientus ir siekdama iki minimumo sumažinti paslaugų riziką, mūsų įmonė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu. Tvarkant finansinę apskaitą klientui vieną ar keletą kartų per mėnesį tereikia pateikti pirminius apskaitos dokumentus, kurių surinkimą mūsų įmonė gali organizuoti pati. Apdorojus pirminius apskaitos duomenis savo biure, UAB „Your
accounting“ sudaro visas reikalingas ataskaitas bei deklaracijas ir pateikia jas mokesčių administratoriui ar kitoms institucijoms. Klientams netenka tiesiogiai bendrauti su VMI, VSDFV bei Statistikos departamentu, taip pat mes atstovaujame savo klientus visų patikrinimų metu.